مامیران Chelidonium majus

مامیران نام علمی Chelidonium majus شناخته شده است.

مامیران Chelidonium majus


مامیزان کبیر گیاهی دارویی از تیره خشخاش است فواید و خواص گیاه مامیران درمان آسم و تشنج و کاهش فشار خون و درمان سنگ کلیه و نقرس ادرار آور نام برد.
مامیران Chelidonium majus


درمان زگیل، میخچه و بیماری‌های پوستی نیز مفید است و سرشار از مواد آلکالوئیدی و فنولی می‌باشد که اثرات ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد توموری دارد.

نام محصول: مامیران Chelidonium majus

شناسه محصول: 10

قیمت: 15,000 تومان

محصول دسته گیاهان دارویی و زیر دسته گیاه طبی

قیمت : 15,000 تومان

محصولات مرتبط