خرنوب Carob Tree

خرنوب یعنی Carob Tree برای افزایش اسپرم مردان و درمان نازایی زنان استفاده می گردد.
بیشترین استفاده از خرنوب برای رفع مشکلات نابارری مردان است. یه گیاه شبیه باقالی خشک بوده که

خرنوب Carob Tree


فواید دارویی دارد نام این گیاه Ceratonia siliqua است.

خرنوب Carob Treeخرنوب Carob Tree

نام محصول: خرنوب Carob Tree

شناسه محصول: 7

قیمت: 10,000 تومان

محصول دسته گیاهان دارویی و زیر دسته گیاه طبی

قیمت : 10,000 تومان

محصولات مرتبط